Academic Writing Clinic

NETcollege przygotował autorski program kursu ACADEMIC WRITING. Nasi nauczyciele mają wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do pisania tekstów akademickich i formalnych.

Doskonal swoje umiejętności

Academic Writing to specjalnie przygotowany program doskonalący umiejętność pisania w języku angielskim. To umiejętność pisania, która wymaga znajomości budowy tekstu, w tym budowy paragrafu, środków stylistycznych, zasad interpunkcji, typów tekstów pisanych w sytuacjach akademickich i zawodowych.

 

Osoby dobrze znające angielski nie mają zazwyczaj problemu z pisaniem, jednak academic writing wymaga znajomości zasad budowy wypowiedzi formalnych. Niezbędne jest także udoskonalenie tworzenia wypowiedzi na tematy abstrakcyjne oraz analizę teorii i idei.

Grupa naszych potencjalnych uczniów:

  • studenci, którzy mają w programie swoich studiów pisanie prac pisemnych, esejów oraz prac licencjackich i magisterskich w języku angielskim,
  • maturzyści, przygotowujący się do pisemnego egzaminu z języka angielskiego,
  • kandydaci na studia na uczelniach międzynarodowych,
  • pracownicy naukowi, którzy publikują w języku angielskim.

 

Prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@netcollege.pl

Programme

1. Duration – 4 weeks,
2. Number of SKYPE classes – 16, 50 minutes each,
3. Suggested schedule – 2 meetings of two classes weekly – can be arranged differently,
4. Days and time – to be arranged,
5. Detailed description of the classes,

6. TOTAL PRICE for the course 1100 PZL. The price includes all materials plus marking the written homework

LevelNumber of classes / TimeContent
1 / 50 minutesINTRODUCTION types of academic texts.
Complex sentences - transformations of sentences.
Homework - complex sentences
2,3 / 100 minutesPARAGRAPH STRUCTURE - practising plus writing paragraphs.
Complex sentences - transformations using linking words.
Homework - paragraphs to be written
4,5 / 100 minutesTYPES OF ESSAYS - organization of ideas and paragraphs.
Homework - opinion essay
6,7 / 100 minutesCOMPLEX GRAMMAR to be used in academic writing.
Homework - for and against essay
8,9 / 100 minutesCOHESION AND COHERENCE - linking ideas.
Complex grammar exercises.
Homework - essay giving solutions to a problem
10,11 / 100 minutesDEVELOPING LEXICON plus SAYINGS AND PROVERBS to be used in academic writing.
Homework - essay based on a summary of two short texts
12,13 / 100 minutesAnalysing academic pieces of writing (report, proposal, essay) - revision and consolidation of rules to be used in academic writing.
Homework - writing one essay plus assessing three essays
14,15 / 100 minutesPREPARING A PLAN FOR A GOOD ESSAY, key ideas versus supporting ideas
16 / 50 minutesAcademic discussion versus academic writing.
ADVANCED WRITINGIndividually scheduled SKYPE classes
Visited 44 times, 1 visit(s) today
Close