Regulamin

REGULAMIN NETcollege


&1

 1. NETcollege jest internetową filią szkoły Centrum Przygotowań do Egzaminów Cambridge z siedzibą w Łodzi ul. Joanny 13 , 93-404 Łódź , NIP 7291245677 , REGON 363908238 telefon (+48) 607 9934 66, adres mailowy biuro@netcollege.pl, numer konta 82 1030 0019 0109 8503 0014 0902 - citi handlowy
 2. Uczeń rozpoczynający naukę w NETcollege przygotowuje komunikator skype, słuchawki, mikrofon oraz zabezpiecza podłączenie do Internetu.
 3. Zajęcia dobierane są po wstępnej analizie potrzeb ucznia i poziomu języka. Uczeń wypełnia specjalny formularz oraz pisze PLACEMENT TEST. Szkoła przedstawia wynik i proponuje odpowiednie zajęcia. Bezpośredni nadzór nad wyborem poziomu prowadzi metodyk szkoły.
 4. Uczeń wybiera dostępne w szkole terminy zajęć, częstotliwość spotkań oraz rodzaj lekcji
 5. Po ustaleniu terminu nauki oraz wybraniu rodzaju zajęć i pakietu uprawniającego do rabatu, kolejnym krokiem jest wpłata na konto: 82 1030 0019 0109 8503 0014 0902 - citi handlowy - należytej sumy za lekcję bądź za wybrany pakiet. Wpłata powinna zostać dokonana co najmniej na dwa dni przed ustalonym terminem lekcji. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z deklaracją rozpoczęcia zajęć.
 6. Opłatę za lekcje w NETcollege można uiścić przelewem bankowym na konto bądź kartami płatniczymi, kredytową VISA poprzez system płatności PayU.
UWAGA! Jeżeli kursant nie dokona wpłaty na dwa dni przed ustaloną lekcją lub nie wyśle potwierdzenia dokonania wpłaty (opłaty dokonywane na poczcie zazwyczaj mają dłuższy czas na zaksięgowanie niż opłaty dokonywane bezpośrednio z konta internetowego, dlatego lepiej wysłać e- mail ze skanem dokonania przelewu) termin przepada i lekcja nie odbędzie się.


&2

 1. Jeżeli z powodów niezależnych od lektora bądź ucznia (przerwa w dostawie Internetu/ prądu, choroba) lekcja nie może odbyć się we wcześniej wyznaczonym terminie, zostanie ona przeniesiona za zgodą obu stron na inny termin.
 2. Jeżeli lekcja nie odbędzie się z winy NETcollege a o powodach odwołania lekcji szkoła nie powiadomi ucznia najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem lekcji i nie ustali, za zgodą ucznia, nowego terminu, uczeń może wystąpić o zwrot opłaty za lekcję, o ile nie zostanie ustalony nowy termin lekcji. Opłata za lekcję zostanie przesłana na numer konta ucznia w ciągu 24 godzin.
 3. Spóźnienie Klienta / Nieusprawiedliwiona nieobecność – czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć. Jeżeli lektor dzwoniąc do Klienta na podaną nazwę użytkownika Skype lub pod wskazany numer telefonu, nie zastanie go w ciągu piętnastu minut po umówionej godzinie, sesję uznaje się za przeprowadzoną. W przypadku opuszczenia lekcji bez uprzedniego kontaktu z lektorem, Słuchacz ponosi koszty tej lekcji.
 4. W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 5. Wszelkie reklamacje oraz uwagi należy zgłaszać do Biura telefonicznie (nr 607 9934 66) lub na adres email (biuro@netcollege.pl).
 6. Każdy uczeń szkoły NETcollege ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie nauki w NETcollege jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. NETcollege jest Administratorem Danych Osobowych. Dane ucznia wykorzystywane będą tylko w celach administracyjnych szkoły i do realizacji zamówienia.